آبی فیروزه ای - 1726
گردویی - 1735
گلبهی - 1745
سرمه ای - 1756
لاکی - 1765
کرم - 1776
کد17 960 بیجار
آبی فیروزه ای - 1726
گردویی - 1735
گلبهی - 1745
سرمه ای - 1756
لاکی - 1765
کرم - 1776

کد17 960 بیجار


شماره تماس جهت سفارش یا مشاوره رایگان: 09152004458
                                                               09151150657
محصولات مشابه

کد17 960 بیجار

کد01 960 بیجار

کد01 960 بیجار

کد16 960 بیجار

کد15 960 بیجار

کد07 960 بیجار

کد03 960 بیجار

کد14 960 بیجار

  • شانه:
  • تراکم:
  • تعداد رنگ:
  • نوع نخ: