فرش گل برجسته 8052 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8052

طرح و مدل فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 8047 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8047

توضیحات در مورد فرش گل برجسته 1000 شانه کارخانجات توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه  شرکت فرش توس مشهد، با دستگاه HCI وندویل (Van de Weile) بلژیک بافته می شود. در فرش گل برجسته 1000 شانه از بهترین مواد اولیه موجود در...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 8034 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8034

معرفی اجمالی فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه  شرکت فرش توس مشهد، با دستگاه HCI وندویل (Van de Weile) بلژیک بافته می شود. در فرش گل برجسته 1000 شانه از بهترین مواد اولیه موجود در بازار استفاده...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 8030 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8030

مدل فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 1000 شانه 8028 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8028

معرفی فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه  شرکت فرش توس مشهد، با دستگاه HCI وندویل (Van de Weile) بلژیک بافته می شود. در فرش گل برجسته 1000 شانه از بهترین مواد اولیه موجود در بازار استفاده شده و جنس نخ...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 8025 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8025

شومای کلی فرش گل برجسته توس مشهد محصولات فرش گل برجسته فرش توس مشهد، 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت ست شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 8023 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8023

معرفی فرش گل برجسته توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته معمولا...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8020

معرفی فرش گل برجسته 1000 شانه  توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 8013 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8013

معرفی فرش گل برجسته  توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته معمولا از دو یا...

مشاهده و خرید
فرش هایبالک کد 8012 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8012

 فرش هایبالک توس مشهد محصولات فرش هایبالک توس مشهد با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت ست شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته معمولا از دو یا...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 1000 شانه 8011 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8011

معرفی فرش گل برجسته 1000 شانه هایبالک توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت ست شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت...

مشاهده و خرید
فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8010 توس مشهد

فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8010

معرفی فرش گل برجسته 1000 شانه هایبالک توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل...

مشاهده و خرید