فرش 1200 شانه کد 1233,توس مشهد

فرش 1200 شانه کد 1233

مشاهده و خرید
فرش 1200 شانه کد 1231,توس مشهد

فرش 1200 شانه کد 1231

مشاهده و خرید
فرش 1200 شانه کد 1227,توس مشهد

فرش 1200 شانه کد 1227

مشاهده و خرید
فرش 1200 شانه کد 1223,توس مشهد

فرش 1200 شانه کد 1223

مشاهده و خرید
فرش 1200 شانه کد 1220,توس مشهد

فرش 1200 شانه کد 1220

مشاهده و خرید
فرش 1200 شانه کد 1217,توس مشهد,

فرش 1200 شانه کد 1217

مشاهده و خرید
فرش ماشینی 1200 شانه کد 1213,توس مشهد

فرش ماشینی 1200 شانه کد 1213

مختصری درباره  فرش ماشینی۱۲۰۰ شانه تراکم 3600  توس مشهد "فرش ماشینی 1200 شانه کد 1213"، از محصولات فرش ماشینی 1200 شانه کارخانجات توس مشهد میباشد. نقشه این فرش بسیار زیبا و بینظیر است. این فرش بسیار مناسب برای...

مشاهده و خرید
فرش ماشینی 1200 شانه کد 1209,توس مشهد

فرش ماشینی 1200 شانه کد 1209

مختصری درباره  فرش ماشینی ۱۲۰۰ شانه تراکم 3600  توس مشهد "فرش ماشینی 1200 شانه کد 1209"، از محصولات فرش ماشینی 1200 شانه کارخانجات توس مشهد میباشد. نقشه این فرش از نوع اسلیمی است و بسیار زیبا و همگون است. نقشه...

مشاهده و خرید
فرش 1200 شانه کد 1207,توس مشهد

فرش 1200 شانه کد 1207

مختصری درباره  فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم 3600  توس مشهد "فرش 1200 شانه کد 1207"، از محصولات فرش 1200 شانه کارخانجات توس مشهد میباشد. نقشه این فرش بسیار زیبا و بینظیر است. ترنج و سطح و حاشیه فرش بسیار باهم همگون و متناسب...

مشاهده و خرید
فرش 1200 شانه کد 1201,توس مشهد

فرش 1200 شانه کد 1201

معرفی فرش ۱۲۰۰ شانه تراکم 3600  توس مشهد "فرش 1200 شانه کد 1201"، از محصولات فرش 1200 شانه کارخانجات توس مشهد میباشد. این نقشه بسیار زیبا و کلاسیک است. نقشه فوق فاقد ترنج و محراب است و کل سطح فرش و حاشیه آن از گلهای...

مشاهده و خرید
فرش ماشینی 1200 شانه کد 1204 توس مشهد

فرش ماشینی 1200 شانه کد 1204

معرفی فرش ماشینی 1200 شانه تراکم 3600 توس مشهد "فرش ماشینی 1200 شانه کد 1204"، از محصولات فرش ماشینی 1200 شانه فرش توس مشهد میباشد. این فرش به باغ گل ریبایی میماند. ترنج این نقشه حالت اسلیمی دارد اما محراب و حاشیه آن از الگوی ترنج...

مشاهده و خرید