گزارش تصویری از نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی1395

درخششی دیگر در صنعت فرش ماشینی!

شرکت فرش توس مشهد در هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، با جدیدترین محصولات خود، پذیرای بازدیدکنندگان غرفه خود در سالن6 نمایشگاه بود.

  

ضمن قدردانی از حضور پرشور شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان عزیز، گزارش اخبار این دوره از نمایشگاه های بین المللی فرش ماشینی با حضور شرکت فرش توس مشهد، به نمای تصویر ارائه می گردد: