فرشی برگرفته از سقف حرم مطهر حضرت رضا(ع)

شرکت فرش توس مشهد، به مناسبت میلاد با سعادت امام هشتم، حضرت رضا(علیه السلام) طرح جدیدی را برگرفته از قسمتی از سقف حرم مطهر ثامن الحجج ارائه کرد.

به همین مناسبت این نقشه با نام "پنـاه" نامگذاری شد.

این طرح 1000شانه  تراکم3000 و ده رنگ میباشد و منحصراً به شرکت فرش توس مشهد اختصاص دارد و ثبت طرح صنعتی گردیده است.