فرش توس مشهد

انتخاب محصول با شما، اطمینان از محصول با ما

گواهینامه های فرش توس مشهد

رضایتمندی مشتریان سال 92

رضایتمندی مشتریان سال 92

جشنواره کالای ایرانی سال 94

جشنواره کالای ایرانی سال 94

تولید کننده نمونه ملی سال 91

تولید کننده نمونه ملی سال 91

واحد نمونه کیفیت محصول سال 91

واحد نمونه کیفیت محصول سال 91

واحد نمونه استاندارد سال 90

واحد نمونه استاندارد سال 90 

گواهی کیفیت محصول از یوکاس

گواهی کیفیت محصول از یوکاس

گواهینامه تحقیق و توسعه

گواهینامه تحقیق و توسعه

عضو انجمن صنایع نساجی ایران

عضو انجمن صنایع نساجی ایران

نشان استاندارد

نشان استاندارد

استاندارد اتحادیه اروپا

استاندارد اتحادیه اروپا

نماد OHSAS 18001:2007

نماد OHSAS 18001:2007

نماد ISO 14001:2004

نماد ISO 14001:2004

نماد ISO 9001:2008

نماد ISO 9001:2008

نماد ISO 10002:2004

نماد ISO 10002:2004