گلبهی - 847
کرم - 874
گلبهی - 847
کرم - 874

کد08 960 بیجار


شماره تماس جهت سفارش یا مشاوره رایگان: 09152004458
محصولات مشابه

فرش ماشینی بیجار کد 96011

کد08 960 بیجار

کد06 960 بیجار

کد09 960 بیجار

کد12 960 بیجار

کد13 960 بیجار

کد01 960 بیجار

کد01 960 بیجار

  • شانه:
  • تراکم:
  • تعداد رنگ:
  • نوع نخ: