فرش گل برجسته کد 8096 توس مشهد

فرش گل برجسته کد 8096

معرفی فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد "فرش گل برجسته کد 8096"جزء محصولات فرش گل برجسته فرش توس مشهد میباشد. در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل...

  مشاهده و خرید
  فرش گل برجسته کد 8095 توس مشهد

  فرش گل برجسته کد 8095

  مدل فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود. در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت ست شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته...

   مشاهده و خرید
   فرش گل برجسته کد 8094 توس مشهد

   فرش گل برجسته کد 8094

   معرفی فرش گل برجسته توس مشهد  فرش گل برجسته در شرکت توس مشهد بصورت 1000 شانه و با تراکم 3000 تولید میشود. در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته...

    مشاهده و خرید
    فرش گل برجسته 1000شانه کد 8090 توس مشهد

    فرش گل برجسته کد 8090

     فرش گل برجسته  توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته معمولا از دو...

     مشاهده و خرید
     فرش گل برجسته 8052 توس مشهد

     فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8052

     طرح و مدل فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل...

      مشاهده و خرید
      فرش گل برجسته 8047 توس مشهد

      فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8047

      توضیحات در مورد فرش گل برجسته 1000 شانه کارخانجات توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه  شرکت فرش توس مشهد، با دستگاه HCI وندویل (Van de Weile) بلژیک بافته می شود. در فرش گل برجسته 1000 شانه از بهترین مواد اولیه موجود در...

       مشاهده و خرید
       فرش گل برجسته 8034 توس مشهد

       فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8034

       معرفی اجمالی فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه  شرکت فرش توس مشهد، با دستگاه HCI وندویل (Van de Weile) بلژیک بافته می شود. در فرش گل برجسته 1000 شانه از بهترین مواد اولیه موجود در بازار استفاده...

        مشاهده و خرید
        فرش گل برجسته 8030 توس مشهد

        فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8030

        مدل فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته...

         مشاهده و خرید
         فرش گل برجسته 1000 شانه 8028 توس مشهد

         فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8028

         معرفی فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه  شرکت فرش توس مشهد، با دستگاه HCI وندویل (Van de Weile) بلژیک بافته می شود. در فرش گل برجسته 1000 شانه از بهترین مواد اولیه موجود در بازار استفاده شده و جنس نخ...

          مشاهده و خرید
          فرش گل برجسته 8025 توس مشهد

          فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8025

          شومای کلی فرش گل برجسته توس مشهد محصولات فرش گل برجسته فرش توس مشهد، 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت ست شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش...

           مشاهده و خرید
           فرش گل برجسته 8023 توس مشهد

           فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8023

           معرفی فرش گل برجسته توس مشهد محصولات فرش گل برجسته توس مشهد 1000 شانه با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل برجسته معمولا...

            مشاهده و خرید
            فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد

            فرش گل برجسته 1000 شانه کد 8020

            معرفی فرش گل برجسته 1000 شانه  توس مشهد محصولات فرش گل برجسته 1000 شانه توس مشهد با تراکم 3000 تولید میشود.در بافت این فرش، علاوه بر الیاف اکریلیک از نوعی الیاف که از جنس هایبالک هیت شده میباشد هم استفاده میشود. در بافت فرش گل...

             مشاهده و خرید