مشخصات فنی فرشهای ماشینی

* تراكم فرش: 

هر تخته فرش داراي دو نوع تراكم (عرضی و طولی) مي‌باشد

* تراكم عرضی فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر عرض فرش را گويند كه با شانه مشخص مي‌شود. مثال: قالي 350 شانه يعني در هر متر عرض فرش معادل 350 ريشه (گره رنگ) بافته شده است. شانه‌هاي رايج بازار عبارتند از 220-250-280-320-350-380-400-440-500-700 شانه


* تراكم طول فرش: تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر طولي قالي را گويند. مثال: قالي با تراكم 500 يعني در يك متر طولي فرش معادل 500 ريشه (گره رنگ) بافته شده است، تراكم‌هاي طولي رايج در بازار عبارتند از: 300-400-500-600-700-800-900-1000-1400-2550 رج مي‌باشد. (تراكم طولي در روش‌هاي مختلف بافت فرش ماشيني با همديگر تفاوت دارد).


* تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع فرش: تراكم عرضي در تراكم طولي را گويند. به عنوان مثال اگر تعداد گره رنگ در عرض معادل 500 گره و در طول هم معادل 1000 گره رنگ است. پس تعداد ريشه (گره رنگ) در يك متر مربع 500/000=1000*500* مواد اوليه مصرفي در فرش: 

جهت بافت هر فرش بايد سه نوع نخ مصرف نمود: نخ خاب ( نخ پرز )، نخ تار و نخ پود.


* نخ خاب ( نخ پرز ) يا رنگ : جهت بافت گره‌هاي رنگ استفاده مي‌شود كه به دور نخ پود به صورت گره و يا به شكل ‏U‏ قرار مي گيرد و چندين نوع مي باشد:


* نخ اكريليك : اين نوع نخ شبيه ترين مواد به پشم طبيعي مي باشد و تقريباً تمامي خصوصيات پشم طبيعي را دارا است با اين تفاوت كه از مواد نفتي توليد ميشود و در موقع سوختن جمع ميشود در صورتي كه پشم طبيعي موقع سوختن پودر ميگردد . نخ اكريليك داراي نمرات 10/5 ، 12/5 ، 18 ، 21 و ... مي باشد و هرچه نمره نخ بالاتر رود ، نخ ظريف تر و لطيف تر خواهد شد.


* مخلوط نخ اكريليك و پلي‌پروپيلن: كه به صورت مخلوطي از الياف اكريليك و پلي‌پروپيلن ريسيده مي‌شود.


‏* صددرصد پلي‌ پروپيلن (‏p.p‏ يا بي.سي.اف (‏B.C.F‏))‏


* نخ تار فرش: اين‏ نخ به صورت مخلوط پنبه پلي استر ريسيده مي‌شود، كيفيت الياف مصرفي و نوع ريس آن عامل مهمي در دوام و زيبايي فرش است. اين نوع نخ‌ها بيشتر در قالي‌هاي اكريليك مصرف مي‌شود و جهت نخ تار قالي‌هاي پلي‌پروپيلن و بي.سي.اف از همان جنس نخ پرز (يعني نخ بي.سي.اف) بعلت ارزاني استفاده مي‌شود.‏

دیگر مقالات