کپی برداری در نقشه های فرش

طـراحی فـرش، آلوده به ویـروس کپی کاری

صنعت فرش ماشینی ما هم از این امر مستثنی نیست، و کپی برداری، تقلید و دنباله روی در تمام بخش های آن جاری است. از طرح و نقشه گرفته تا اقدام به ربودن بازارهای صادراتی شرکت های رقیب! عده ای از کارشناسان این اوضاع را ناشی از سطح دانش پائین در بین مدیران و واحدهای تولیدی کپی کار می دانند.

اینها اصولا مانند افراد نابینایی هستند که چون نمی توانند راه و مسیر را ببینند دست به دامان دیگری می شوند. حال اینکه آن دیگری خودش مسیر را تشخیص می دهد یا نه بحث جدایی است و وای به روزی که به اصطلاح کوری بخواهد عصاکش کور دیگر باشد. در میان همه این کپی برداری ها و تقلید ها آنچه امروز بیش از همه عرصه را بر صنعت فرش ماشینی ما تنگ کرده است بحث طراحی فرش ماشینی است. 

فرش ايران از نظر تكنيك هاي بافت و ساختاري از قدرت رقابت بسيار خوبي برخوردار بوده و از اين نظر توليدات كشورهاي رقيب به هيچ وجه توانايي مانور در مقابل توليدات فرش ماشینی و دستباف ايراني را ندارند، آنچه موجبات نگراني و ضعف فرش ايراني را دربازارهاي جهاني فرش فراهم نموده عدم توجه كافي به رنگبندي و طرح و نقشه آن است!

نيم نگاهي به مزيت هاي نسبي کشور ما در بحث طراحی و توان توليد فرش های با ارزش افزوده بيشتر نيز اين نكته را تاييد مينمايد كه در هر نقطه اي از كشور كه بافندگان و توليبد كنندگان فرش ماشینی یا دستباف به اين نكته كليدي توجه داشته و حاضر به پرداخت هزينه براي تهيه طرح و نقشه اي مناسب گرديده اند محصول آنها از توجيه اقتصادي بيشتري برخوردار است!

منبع: مجله نساجی کهن