هشتمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی

هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش؛ موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته تهران95         

شرکت فرش توس مشهد، با جدیـدترین های صنعت فرش ماشینی،

با ارائه بهـترین طـرح ها و نقشـه ها با رنگـبندی متـفاوت

در هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی حضور خواهد داشت

سیـزدهم تا شانـزدهم شهریور ماه

ساعت بازدید: 12 الی20 

وعده ما؛ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن 6، درب ورودی جنوبی، غرفه شماره 12

فرش تــوس مشهد