فرش 700 شانه طرح گل مریم

فرش 700 شانه طرح گل مریم