شرکت فرش توس مشهد این فرصت را به مشتریان گرامی خود از سراسر ایران می دهد که بعد از تحویل فرش، چنانچه فرش دارای اشکال یا ایراد فنی باشد تا 48 ساعت فرصت دارند به شرکت اطلاع دهند تا پس از تایید کارشناس کیفی شرکت، اقدامات لازم  جهت تعویض فرش انجام شود.